Alăturați-vă serviciilor noastre

Evenimentele noastre viitoare
Devoțiunea zilei

Versetul zilei

Citatul zilei

Lecția despre credință pentru astăzi

Videoclipul zilei
Melodia zilei

“Hristos Lumina Lumii” astazi

„Tragedia veacurilor” astazi

Alăturați-vă serviciilor noastre

Studiu biblic pe grupe (școala de sabat), ora 11:00AM

La școala de sabat studiem Biblia împreună. Avem un grupuri de studiu pentru adulți unde discutam lecția biblică săptămânală. Implicarea fiecăruia este apreciată.
Sunteți binevenit să vă alăturați grupului nostru de studiu.

Școala de sabat pentru copii, adolescenți și tineri, ora 11:00AM

Avem clase pentru toate grupele de vârstă, unde participanții cântă vocal sau instrumental, fac craft-uri, au serii de întrebări și răspunsuri sau povestiri biblice.

Programul principal de închinare, ora 12:30 PM

Programul principal de închinare este pentru toate vârstele. El poate include cântări, rugăciune, o poveste pentru copii, segmentul principal fiind o predică bazată pe Biblie. Închinarea se încheie în jurul orei 2PM, după care, de obicei urmează o masă de părtășie la care sunt invitați toți cei prezenți.

Evenimentele noastre viitoare

[harikalet-announcement title=”Anunturi„]

Devoțiunea zilei

Versetul zilei

7 Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este dela Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.

1 Ioan 4:7

Citatul zilei

“Oh, trebuie să stăruim în rugăciune! Să cerem cu credinţă, să aşteptăm cu credinţă, să primim cu credinţă, să ne bucurăm în nădejde, pentru că oricine caută găseşte. Fiţi serioşi în privinţa aceasta. Căutaţi-L pe Dumnezeu cu toată inima.”

Versetul zilei

7 Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este dela Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.

1 Ioan 4:7

Citatul zilei

“Oh, trebuie să stăruim în rugăciune! Să cerem cu credinţă, să aşteptăm cu credinţă, să primim cu credinţă, să ne bucurăm în nădejde, pentru că oricine caută găseşte. Fiţi serioşi în privinţa aceasta. Căutaţi-L pe Dumnezeu cu toată inima.”

Lecția despre credință a zilei

Creaţionism sau evoluţionism? (partea 3)

aprilie 11

Cum să fiu curat? — Prin puterea creatoare a acelui Cuvânt:
„Fii curăţit.” De aceea este scris: „Acum voi sunteţi curaţi prin Cu- vântul pe care vi l-am spus” (Ioan 15:3, trad. engl.). Sunteţi curaţi? Vreţi să fiţi, din acest moment, un creaţionist? Sau vreţi să conti- nuaţi să fiţi un evoluţionist?

Vedeţi ce lucru binecuvântat este acesta: Când citiţi Cuvântul, când primiţi Cuvântul, când meditaţi asupra lui, ce este aceasta întotdeauna pentru voi? Oh, este creaţionism! Energia creatoare produce în voi lucrurile pe care le spune Cuvântul: iar voi trăiţi chiar în prezenţa puterii creatoare. Creaţiunea are loc în viaţa voastră, Dumnezeu creează în voi neprihănire, sfinţenie, adevăr, credincio- şie — orice lucru bun şi plin de har.


Videoclipul zilei

Melodia zilei

CLICK AICI PENTRU VERSURI

„Hristos Lumina Lumii” a zilei

Cei dintâi evangheliști (partea 3)

iunie 27

…The servants of Christ are not to act out the dictates of the natural heart. They need to have close communion with God, lest, under provocation, self rise up, and they pour forth a torrent of words that are unbefitting, that are not as dew or the still showers that refresh the withering plants. This is what Satan wants them to do; for these are his methods. It is the dragon that is wroth; it is the spirit of Satan that is revealed in anger and accusing… And the spirit that is kept gentle under provocation will speak more effectively in favor of the truth than will any argument, however forcible…


„Tragedia veacurilor” a zilei

O mare redeșteptare religioasă (partea 8)

iunie 25

…Îngerii lui Dumnezeu vegheau cu cel mai profund interes asupra urmărilor avertizării. Când se manifesta o respingere generală a soliei, de către biserici, îngerii își întorceau fețele cu amărăciune. Dar erau mulți care nu fuseseră încă încercați cu privire la adevărul advent. Mulți au fost duși în rătăcire de către soți, soții, părinți sau copii și făcuți să creadă ca fiind un păcat chiar și de a asculta la asemenea rătăciri, cum erau acelea predicate de adventiști. Îngerilor le-a fost poruncit să vegheze cu credincioșie asupra acestor suflete, deoarece o altă lumină avea să lumineze peste ei de la tronul lui Dumnezeu…

Pin It on Pinterest