Alăturați-vă serviciilor noastre

Evenimentele noastre viitoare
Devoțiunea zilei

Versetul zilei

Citatul zilei

Lecția despre credință pentru astăzi

Videoclipul zilei
Melodia zilei

“Hristos Lumina Lumii” astazi

„Tragedia veacurilor” astazi

Alăturați-vă serviciilor noastre

Studiu biblic pe grupe (școala de sabat), ora 11:00AM

La școala de sabat studiem Biblia împreună. Avem un grupuri de studiu pentru adulți unde discutam lecția biblică săptămânală. Implicarea fiecăruia este apreciată.
Sunteți binevenit să vă alăturați grupului nostru de studiu.

Școala de sabat pentru copii, adolescenți și tineri, ora 11:00AM

Avem clase pentru toate grupele de vârstă, unde participanții cântă vocal sau instrumental, fac craft-uri, au serii de întrebări și răspunsuri sau povestiri biblice.

Programul principal de închinare, ora 12:30 PM

Programul principal de închinare este pentru toate vârstele. El poate include cântări, rugăciune, o poveste pentru copii, segmentul principal fiind o predică bazată pe Biblie. Închinarea se încheie în jurul orei 2PM, după care, de obicei urmează o masă de părtășie la care sunt invitați toți cei prezenți.

Evenimentele noastre viitoare

[harikalet-announcement title=”Anunturi„]

Devoțiunea zilei

Versetul zilei

7 Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este dela Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.

1 Ioan 4:7

Citatul zilei

“Oh, trebuie să stăruim în rugăciune! Să cerem cu credinţă, să aşteptăm cu credinţă, să primim cu credinţă, să ne bucurăm în nădejde, pentru că oricine caută găseşte. Fiţi serioşi în privinţa aceasta. Căutaţi-L pe Dumnezeu cu toată inima.”

Versetul zilei

7 Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este dela Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.

1 Ioan 4:7

Citatul zilei

“Oh, trebuie să stăruim în rugăciune! Să cerem cu credinţă, să aşteptăm cu credinţă, să primim cu credinţă, să ne bucurăm în nădejde, pentru că oricine caută găseşte. Fiţi serioşi în privinţa aceasta. Căutaţi-L pe Dumnezeu cu toată inima.”

Lecția despre credință a zilei

Creaţionism sau evoluţionism? (partea 3)

aprilie 11

Cum să fiu curat? — Prin puterea creatoare a acelui Cuvânt:
„Fii curăţit.” De aceea este scris: „Acum voi sunteţi curaţi prin Cu- vântul pe care vi l-am spus” (Ioan 15:3, trad. engl.). Sunteţi curaţi? Vreţi să fiţi, din acest moment, un creaţionist? Sau vreţi să conti- nuaţi să fiţi un evoluţionist?

Vedeţi ce lucru binecuvântat este acesta: Când citiţi Cuvântul, când primiţi Cuvântul, când meditaţi asupra lui, ce este aceasta întotdeauna pentru voi? Oh, este creaţionism! Energia creatoare produce în voi lucrurile pe care le spune Cuvântul: iar voi trăiţi chiar în prezenţa puterii creatoare. Creaţiunea are loc în viaţa voastră, Dumnezeu creează în voi neprihănire, sfinţenie, adevăr, credincio- şie — orice lucru bun şi plin de har.


Videoclipul zilei

Melodia zilei

CLICK AICI PENTRU VERSURI

„Hristos Lumina Lumii” a zilei

Sabatul (partea 4)

mai 28

…Aceia care susțin că Hristos a desființat legea învață că El a călcat Sabatul și i-a îndreptățit pe ucenicii Lui să facă la fel. În felul acesta, ei iau aceeași poziție ca iudeii care Îl calomniau pe Isus. În această privință, ei contrazic mărturia dată de Hristos Însuși, care a zis: “Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui.” (Ioan 15, 10.) Nici Mântuitorul, nici urmașii Lui n-au călcat legea privitoare la Sabat. Hristos era un reprezentant viu al legii….


„Tragedia veacurilor” a zilei

Vestitorii dimineții (partea 2)

mai 28

…Revenirea Domnului a fost în toate veacurile nădejdea urmașilor Săi adevărați. Făgăduința Mântuitorului la despărțirea de pe Muntele Măslinilor, că va reveni, a luminat viitorul ucenicilor Săi, umplându-le inimile de bucurie și nădejde pe care suferința n-o putea stinge și încercările să o umbrească. În mijlocul suferinței și a persecuției, “arătarea marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos” a fost “fericita nădejde”…

Pin It on Pinterest