Seminar: „Contul bancar al relației” – Pastor Mihail Baciu

January 30th, 2016 § 0 comments § permalink

Download – HD 1080p

Ian 30, 2016(PM) – Seminar: „Contul bancar al rela?iei” – Pastor Mihail Baciu

Facebooktwittertumblrmail

„Ferice de cei ce plâng” – Matei 5:4 – Pastor Mihail Baciu

January 30th, 2016 § 0 comments § permalink

Download – HD 1080p

Ian 30, 2016(AM) – „Ferice de cei ce plâng” – Matei 5:4 – Pastor Mihail Baciu

Facebooktwittertumblrmail

Iulie 25, 2015(PM) – Mai mult decât supraviețuitori – Pastor Mihail Baciu

July 25th, 2015 § 0 comments § permalink

Download – HD 1080p

Iulie 25, 2015(PM) – Mai mult decât supravie?uitori – Pastor Mihail Baciu

Facebooktwittertumblrmail

Iulie 25, 2015(AM) – Religia Adevărată – Pastor Mihail Baciu

July 25th, 2015 § 0 comments § permalink

Download – HD 1080p

Iulie 25, 2015(AM) – Religia Adev?rat? – Pastor Mihail Baciu

Facebooktwittertumblrmail

Where Am I?

You are currently browsing the Mihail Baciu category at Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea.