Creaţionism sau evoluţionism? (partea 3)

A. T. Jones

Mulţi oameni au tânjit mult timp să aibă o inimă curată. Ei spun: „Eu cred în iertarea de păcat şi toate astea şi aş primi totul, dacă aş fi sigur că aş putea rezista cu succes; dar este atât de mult rău în inima mea şi atâtea lucruri de biruit, că nu am deloc încredere.” Dar Cuvântul spune: „Creează („Zideşte”, în traducerea Cornilescu) în mine o inimă curată.” O inimă curată o putem avea numai prin creaţiune; iar această creaţiune este înfăptuită prin Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că El zice: „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou” (Ez. 36:26). Sunteţi un creaţionist sau un evolu- ţionist? Veţi pleca din această sală cu o inimă rea sau cu o inimă nouă, creată prin Cuvântul lui Dumnezeu, care are în el puterea creatoare de a produce o inimă nouă? Cuvântul rosteşte pentru voi o inimă nouă. Pentru fiecare Cuvântul vorbeşte exact în acest fel; iar dacă permiteţi ca un moment să treacă între rostirea Cuvântului şi existenţa unei inimi noi, atunci sunteţi un evoluţionist. Când permiteţi ca un timp oricât de mic să treacă între Cuvântul rostit şi împlinirea acestuia în experienţa voastră, atunci sunteţi un evoluţionist.
Sunt unii aici care au spus: Da, vreau lucrul acesta, îl voi avea, cred că Cuvântul lui Dumnezeu va împlini; dar ei au lăsat să treacă timp până la întâlnirea viitoare şi tot aşa, timpul se prelungeşte în ani de zile; şi ei sunt doar nişte evoluţionişti în felul acesta. „În vreme ce mulţi sunt şovăielnici în a pricepe taina credinţei şi a sfinţeniei, ei ar putea avea soluţia problemei proclamând [mărturisind, decla- rând]: ‘Eu ştiu că Isus Hristos este partea mea de moştenire pentru totdeauna’”. Puterea de a produce acest lucru este în Cuvântul lui Dumnezeu; iar când acest lucru e acceptat, puterea creatoare este acolo ca să producă lucrul care este rostit de Cuvânt. Aşa că puteţi lămuri problema privind taina credinţei şi a sfinţeniei mărturisind că ştiţi că Hristos este partea dumneavoastră de moştenire pentru totdeauna.
Este într-adevăr o taină cum poate să se manifeste Cuvântul lui Dumnezeu într-o carne atât de păcătoasă ca a noastră. Dar,

fiţi atenţi, nu avem acum în vedere taina; întrebarea este: Există creaţiune? Există un Creator, care poate crea în dumneavoastră o inimă curată? Sau totul nu este decât evoluţionism? Chiar acum, şi în rândul adventiştilor de ziua a şaptea, întrebarea începând cu această zi şi până la sfârşitul lumii trebuie să fie: Credeţi în Creator? Iar atunci când credeţi în Creator, cum credeţi că El creează? — Desigur, veţi răspunde, prin Cuvântul Său. Foarte bine. Dar creează El lucruri pentru dumneavoastră prin Cuvântul Său? Sunteţi dum­ neavoastră un creaţionist pentru ceilalţi evoluţionişti, pentru ca apoi să fiţi un evoluţionist pentru ceilalţi creaţionişti? Cum stau lucrurile de fapt?
Încă ceva. Cuvântul spune: „Curăţiţi-vă.” El a spus, demult:
„‘Să fie lumină!’ şi a fost lumină”. Cuvântul a spus leprosului: „Fii curăţit” şi „îndată” el a fost curat. El vă spune acum vouă: „Curăţeş- te-te” şi ce se întâmplă? Fiecare dintre dumneavoastră — ce aveţi de spus? [voce: „Aşa este”]. De aceea, pentru binele sufletelor voastre, puneţi-vă toată încrederea în Cuvântul creator. Recunoaşteţi pu- terea creatoare din Cuvântul pe care-L găsiţi în Biblie; pentru că acest Cuvânt al lui Dumnezeu scris în Biblie este acelaşi aici, astăzi, pentru voi care sunteţi aici, ca şi atunci când a creat lumile din înalt, când a creat lumina acolo unde era întuneric şi când a curăţit pe lepros. Acest Cuvânt rostit astăzi către voi, dacă este primit, vă face fiinţe noi în Isus Hristos. Acest Cuvânt, rostit în pustiul întunecat şi în spaţiul gol al inimii voastre, dacă este primit, produce acolo lumina lui Dumnezeu. Acest Cuvânt, rostit astăzi către voi, cei ce sunteţi loviţi de lepra păcatului, dacă îl primiţi, vă va curăţa
„îndată”. Daţi-I voie. Daţi-I voie.
Cum să fiu curat? — Prin puterea creatoare a acelui Cuvânt:
„Fii curăţit.” De aceea este scris: „Acum voi sunteţi curaţi prin Cu- vântul pe care vi l-am spus” (Ioan 15:3, trad. engl.). Sunteţi curaţi? Vreţi să fiţi, din acest moment, un creaţionist? Sau vreţi să conti- nuaţi să fiţi un evoluţionist?

Vedeţi ce lucru binecuvântat este acesta: Când citiţi Cuvântul, când primiţi Cuvântul, când meditaţi asupra lui, ce este aceasta întotdeauna pentru voi? Oh, este creaţionism! Energia creatoare produce în voi lucrurile pe care le spune Cuvântul: iar voi trăiţi chiar în prezenţa puterii creatoare. Creaţiunea are loc în viaţa voastră, Dumnezeu creează în voi neprihănire, sfinţenie, adevăr, credincio- şie — orice lucru bun şi plin de har.
Iar atunci când este aşa, păzirea Sabatului de către voi va avea o însemnătate, deoarece Sabatul este memorialul Creaţiunii – sem- nul că acela care îl recunoaşte păzindu-l, Îl cunoaşte pe Creator şi cunoaşte din propria experienţă ce înseamnă creaţiunea. Dar, dacă sunteţi evoluţionist şi păzirea Sabatului de către dumneavoastră este o fraudă. Dacă nu recunoaşteţi Cuvântul lui Dumnezeu zi de zi ca fiind o putere creatoare în viaţa dumneavoastră, păzirea Sabatului, în ceea ce vă priveşte, este o fraudă. Pentru că Sabatul este aducerea aminte a creaţiunii. Este „un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru” (Ezechiel 20:20), Creatorul tuturor lucrurilor.
În Efeseni capitolul 2:8-10, citim: „Căci prin har aţi fost mân- tuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu: nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, zidiţi (creaţi, trad. eng.) în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le- a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”
Nu trebuie să vă aşteptaţi să faceţi prin voi înşivă vreo lucrare bună. Aţi încercat lucrul acesta. Evoluţioniştii încearcă aceasta şi rămâne mereu doar o încercare, fără a exista o finalitate. De ce să încercaţi să faceţi fapte bune, când ştiţi că veţi da greş? Ascultaţi: nu va fi niciodată un lucru bun în voi înşivă, de orice fel, de acum până se va sfârşi lumea, decât dacă este creat acolo de Creatorul Însuşi, prin Cuvântul Său, care are în el puterea creatoare. Să nu uitaţi aceasta. Vreţi să umblaţi în fapte bune când veţi pleca de aici? Aceasta se

poate numai dacă sunteţi creaţi în Isus Hristos pentru acele fapte bune. Nu mai încercaţi. Priviţi la Creator şi primiţi Cuvântul Său creator. „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi” (Col. 3:16). Şi atunci acele fapte bune vor apare; veţi fi un creştin. Iar apoi, pentru că trăiţi împreună cu Creatorul şi sunteţi în prezenţa puterii Sale creatoare, veţi avea acea pace plăcută, liniştită, acea tărie adevărată şi acea creştere care caracterizează un creştin adevărat.
Când El vă spune că „noi suntem lucrarea Lui, creaţi în Hristos Isus, pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu, mai dinainte, ca să umblăm în ele”, recunoaşteţi-L pe Creator — recu- noaşteţi numai faptele bune, create în voi, nedând atenţie nici uneia dintre lucrările care nu este creată acolo, deoarece nu este nimic bun în afară de ceea ce este creat de Domnul.
Acum sunteţi din nou creaţi în Hristos Isus. Aşa spune El. Îi mulţumim Lui pentru că este aşa. Doar nu vreţi să fiţi un evoluţio- nist în ce priveşte versetul acesta? Este folosit timpul prezent: „Noi suntem lucrarea Lui”, noi suntem creaţi în Isus Hristos pentru fapte bune. Sunteţi? Cuvântul a vorbit. Este Cuvântul creator. Cât timp aveţi de gând să lăsaţi să treacă între Cuvântul rostit şi noua creaţi- une care sunteţi? Aţi spus că orice om care permite chiar un minut să treacă între cuvântul rostit şi înfăptuire, este un evoluţionist. Ce sunteţi voi faţă de acest Cuvânt al lui Dumnezeu, care creează oamenii în Hristos Isus pentru fapte bune? Sunteţi dumneavoastră prin aceasta un evoluţionist? Haideţi, să fim toţi creaţionişti.
Nu vedeţi că în acest fel nu va fi necesar un proces lung, epui- zant, plictisitor, ca să fim pregătiţi pentru a-L întâmpina pe Domnul nostru în slavă? Cei mai mulţi oameni privesc spre ei înşişi. Ei ştiu că este normal să dureze un timp foarte lung pentru a fi în întregime pregătiţi să-L întâmpine. Dacă aceasta se realizează prin evoluţie, niciodată nu vom fi pregătiţi. Dar, dacă se realizează prin creaţiune, vom fi pregătiţi şi repede, şi sigur. Cuvântul la care m-am referit anterior este Cuvântul pe care fiecare dintre cei prezenţi aici poate

să-l primească pentru el însuşi: „În vreme ce mulţi sunt şovăielnici în a pricepe taina credinţei şi sfinţeniei, ei ar putea avea soluţia problemei, proclamând [mărturisind]: ‘Isus Hristos este partea mea de moştenire pentru totdeauna.’”
Vedeţi cât de mult am fost evoluţionişti? Vom renunţa noi? Haideţi să fim creaţionişti şi astfel să trăim. Să fim păzitori ai Saba- tului cu adevărat. Să ne încredem în Domnul. El rosteşte iertarea pentru noi. El rosteşte o inimă curată. El rosteşte sfinţenie, El o creează. Lăsaţi-L să o creeze în voi. Încetaţi a mai fi un evoluţionist şi lăsaţi ca acel Cuvânt creator să lucreze pentru dumneavoastră, lăsaţi ca acea putere creatoare să lucreze în voi ceea ce rosteşte Cuvântul. Şi, înainte de a pleca de aici, Dumnezeu să poată să vă pregătească să-L întâmpinaţi. Într-adevăr, în chiar acel lucru vă întâlniţi cu El. Iar când L-aţi întâlnit astfel şi îl întâlniţi astfel în fiecare zi, nu sunteţi astfel gata să-L întâmpinaţi? Credeţi aceasta? Credeţi că El a făcut lumile când a vorbit, că lumina a venit prin Cuvântul Său atunci când El a vorbit şi că leprosul a fost „îndată” curăţit când El a vorbit. Dar, în ceea ce vă priveşte, credeţi că trebuie să treacă un timp lung între rostirea Cuvântului şi împlinirea lui. Oh, de ce să fiţi un evoluţionist? Creaţiune, creaţiune — de aceasta avem nevoie.
Noi trebuie să chemăm oameni la cină, trebui să le spunem:
„Veniţi, căci iată că toate sunt gata”. Dar cum aş putea eu să chem un om spunându-i că toate sunt gata acum, când eu însumi nu sunt gata? Din start este o minciună, făţărnicie. Cuvintele mele nu vor ajunge la el: ele sunt doar un sunet gol. Dar, oh, atunci când în această chemare este puterea creatoare a Cuvântului care ne-a pregătit pe noi ca să fim gata — care ne-a curăţit de păcat, care ne-a creat pentru fapte bune, care ne ţine aşa cum este ţinut soarele pe traiectoria pe care a marcat-o Dumnezeu — atunci, când mergem şi spunem lumii care zace în nelegiuire: „Veniţi, căci iată că toate sunt gata” (Luca 14:17), ei vor auzi. Ei vor auzi în chemarea aceasta tonurile vocii Păstorului cel bun şi vor fi bucuroşi să vină la El

pentru a primi puterea Sa creatoare pentru ei înşişi, ca să facă din ei făpturi noi şi ca să-i pregătească pentru cina la care au fost invitaţi.
Noi ne aflăm chiar în acest moment al istoriei. Sigiliul lui Dum- nezeu este pus asupra oamenilor. Dar, nu uitaţi, El nu va pune nici- odată sigiliul Său pe cineva care nu este curăţit de orice murdărie. Dumnezeu nu-şi va pune sigiliul Său pe ceva ce nu este autentic, care nu e bun. I-aţi cere voi să-şi pună sigiliul Său pe o neprihănire care este în întregime nelegiuire? Nu aţi avea neruşinarea să cereţi aşa ceva. Pentru că ştiţi că El este prea neprihănit pentru a face aşa ceva. Atunci, El trebuie să vă cureţe, pentru ca să-Şi poată pune sigiliul Său pe propria Sa lucrare. El nu poate pune sigiliul Său pe lucrarea ta. Sigiliul Său este pus doar asupra acelui document pe care El Însuşi l-a aprobat. Lăsaţi-l să-Şi scrie caracterul în inima dumnea- voastră şi apoi El îşi poate pune sigiliul acolo; El îşi poate imprima sigiliul aprobării Sale pe inima dumneavoastră numai atunci când Cuvântul Său creator şi-a făcut lucrarea în inima dumneavoastră.
Vă daţi seama în ce Prezenţă ne aflăm. Puteţi vedea, într-o anu- mită măsură, cât timp ne-ar lua ca să epuizăm un subiect ca acesta. Dar, fraţilor, când încheiem, să încheiem în prezenţa creaţiunii. Să nu mai fim evoluţionişti. Nu lăsaţi să treacă nici un moment între Cuvântul lui Dumnezeu rostit pentru dumneavoastră şi împlinirea lui în dumneavoastră. Astfel, trăind în prezenţa creaţiunii, umblând împreună cu Creatorul, susţinuţi de puterea Sa creatoare, inspiraţi de energia Sa creatoare — ei bine, cu un asemenea popor, Dumne- zeu poate să mişte lumea în scurt timp.
Dacă la început v-aţi gândit că acesta este un subiect ciudat pentru o ocazie ca aceasta [era serviciul de închidere a săptămânii de rugăciune], puteţi vedea acum că este un adevăr prezent veritabil. Nu există decât două drumuri. Nu există cale de mijloc. Fiecare om din această lume este sau creaţionist sau evoluţionist. Evoluţionis- mul este necredinţă, este moarte. Creaţionismul este Creştinism, este viaţă. Alegeţi Creaţionismul, Creştinismul şi Viaţa ca să trăiţi.

Să fim numai creaţionişti, pentru totdeauna. Şi toţi să spună: Amin.

Pin It on Pinterest