Deliverance

A. T. Jones

„Umblaţi călăuziţi de Duhul, şi nu veţi împlini poftele firii pământeşti” (Gal. 5:16, trad. eng.).
Ce făgăduinţă binecuvântată! Şi ea este pentru oricine crede, tot aşa de sigur după cum ea este binecuvântată.

Gândiţi-vă la poftele firii pământeşti. Cum afectează ele totul! Cât de categorice sunt ordinele lor! Cât sunt de asupritoare este stăpânirea lor! Cât de întunecată este robia în care se află omul!
Fiecare a avut această experienţă — având dorinţa profundă de a face binele pe care-l vrea, totuşi făcând numai răul pe care îl urăşte; având mereu dorinţa de a face binele, dar neştiind cum; bucurân- du-se de legea lui Dumnezeu după omul dinăuntru, dar găsind în mădularele sale o altă lege, luptându-se împotriva legii din mintea lui şi ţinându-l în robia legii păcatului, care este în mădularele sale; iar în cele din urmă, strigând: „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Rom. 7:14-24).
Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, există izbăvire. Ea este în Isus Hristos şi în Duhul lui Dumnezeu (Rom. 7:25; 8:1, 2). Şi când legea Duhului de viaţă în Hristos Isus ne-a eliberat din legea păca- tului şi a morţii, după aceasta, „umblaţi călăuziţi de Duhul şi nu veţi împlini poftele firii pământeşti”. Nu suntem eliberaţi doar de robia păcatului; ci avem libertatea slăvită a copiilor lui Dumnezeu, pentru orice suflet care primeşte Duhul de viaţă şi umblă călăuzit de Duhul.
„Umblaţi călăuziţi de Duhul şi nu veţi împlini poftele firii pământeşti.”
Iată lista cu poftele firii pământeşti: „preacurvia, curvia, necu- răţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea” (Gal. 5:19-21). Nimic din toate acestea nu vei face şi vei avea biruinţă asupra lor când umbli călăuzit de Duhul. Aşa spune Cuvântul credincios al lui Dumnezeu.
Nu este acest lucru de dorit? Nu merită să avem această biru- inţă? Iar dacă o putem avea cerând-o şi primind-o, nu merită oare să cerem şi să primim?

Acceptă izbăvirea pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru tine. Stai neclintit în libertatea pe care ne-a dat-o Hristos, izbăvindu-ne.
„Cere şi ţi se va da.” „Căci oricine cere, capătă.” „Luaţi Duh Sfânt.” „Fiţi plini de Duh.” Mai mult, „umblaţi prin” „Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării” (Ef. 4:30).

Pin It on Pinterest